Wągrowiec, ul. Kcyńska 15tel. 502 511 253

oferta

KSIĘGOWOŚĆ

 • podatkowe księgi przychodów i rozchodów
 • karta podatkowa - ryczałt ewidencjonowany
 • księgi handlowe

Rozliczania z zakresu podatku dochodowego

 • prowadzenie ewidencji podatkowych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • inne ewidencje wymagane przepisami prawa
 • sporządzanie rocznych deklaracji: PIT-16A, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, CIT
 • przygotowywanie przelewów na zobowiązania podatkowe

Rozliczenia z zakresu VAT

 • prowadzenie rejestrów zakupu i rejestrów sprzedaży VAT
 • prowadzenie ewidencji VAT rolników indywidualnych i gospodarstw rolnych
 • bieżąca weryfikacja poprawności wystawianych i otrzymywanych faktur VAT
 • sporządzanie deklaracji VAT
 • przygotowywanie przelewów na podatek VAT
 • zgłaszanie, aktualizacja, wyrejestrowywanie podmiotu do VAT oraz VAT UE
 • import, export,
 • rozliczanie wewnątrzwspólnotowych transakcji – WNT, WDT
 • sporządzanie wniosków VZM-1 o zwrot wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym poniesionych od dnia 01.05.2004 r.

DODATKOWE USŁUGI

 • nadzór nad obowiązującymi terminami , limitami
 • reprezentacja Klienta w Urzędzie Skarbowym
 • pomoc w wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania
 • pomoc w przygotowaniu dokumentacji związanej z zarejestrowaniem nowej firmy
 • aktualizacja danych firmy w Urzędzie Skarbowym
 • opracowanie zasad polityki rachunkowości
 • sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych
 • wyprowadzanie zaległości podatkowych

KADRY I PŁACE

Kompleksowa obsługa w zakresie kadr i płac obejmuje:

 • sporządzanie list płac
 • przygotowywanie umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych
 • prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej w oparciu o obowiązujące przepisy prawne
 • prowadzenie akt osobowych pracowników
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników
 • prowadzenie ewidencji urlopowych pracowników
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników
 • rozliczanie umów zleconych i umów o dzieło
 • zgłaszanie, aktualizacja, wyrejestrowywanie w ZUS pracowników i zleceniobiorców
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i raportów imiennych do ZUS
 • sporządzanie informacji dla pracowników ZUS RMUA
 • sporządzanie przelewów do ZUS
 • sporządzanie deklaracji PIT-11, PIT-40, PIT-8R, PIT-8AR
 • sporządzanie rozliczeń PFRON
 • sporządzanie sprawozdań do GUS

DODATKOWE USŁUGI

 • nadzór nad obowiązującymi terminami, limitami
 • reprezentacja Klienta w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
 • rejestrowanie podmiotów gospodarczych, a także aktualizacja danych firmy w ZUS
 • kompleksowa usługa w zakresie BHP